Učesnici / Publika

Deca iz kreativno-edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe “Kec MNRO”

Članovi saveza slepih Beograda

Udruženje distrofičara Srbije

Udruženje distrofičara Beograda

Deca sa Kosova i Metohije

Štićenici doma za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju – Sremčica